JavaScript Menu by Deluxe-Menu.com

Eco-driving

Ook bij DBT geraakt de term “eco-driving” stilaan ingeburgerd. Iedereen beseft dat de dagelijkse hectische verkeerssituatie geen sinecure is voor een professionele beroepschauffeur, en dat het economisch en ecologisch omgaan met het materiaal een must is voor iedereen. DBT werkt bewust aan een voortrekkersrol inzake veiligheid, en eist ook van haar medewerkers dat deze zich in die zin ook gedragen. Defensief en economisch verantwoord rijgedrag wordt bij DBT als norm gehanteerd. Daarom worden er op regelmatige basis chauffeursbijeenkomsten georganiseerd, waarop diverse aspecten van energiebewust en veilig rijden worden besproken.

DBT investeerde bewust in nieuwe vrachtwagens met Euro-5 motoren, vanaf deze op de markt waren. De uitstoot van deze vrachtwagens is slechts 1,5 gram per Kilowatt-uur, en zijn bij de zuinigsten in de markt.

De Europese wetgeving legt onze sector ernstige beperkingen op qua rij- en rusttijden, waardoor het niet altijd eenvoudig is om ladingen op tijd ter bestemming te krijgen. Bovendien is de verplichte invoering van de digitale tachograaf nefast aan een aantal operationele problemen, waardoor het onbegrip jegens vrachtwagenchauffeurs enkel maar toeneemt. Geen enkel beroep wordt op dit moment in dergelijke mate gecontroleerd en beboet op details, dat de erkenning van het beroep van vrachtwagenbestuurder dringend aan een menselijke upgrade toe is.

Toch lukt DBT er quasi altijd in om uw ladingen tijdig te bezorgen, niettegenstaande we geconfronteerd worden met diverse hindernissen op ons parcours. De slogan “wij vervoeren alles, ten allen tijde, naar overal”, proberen we hoog in het vaandel te houden. 

Belcert ovam